Milieutotaal.nl

01

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu handelt onafhankelijk van de Nederlandse overheid, maar heeft wel enkele opdrachtgevers binnen de Nederlandse overheid. Dit zijn voornamelijk het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ook enkele inspecties en andere overheidsdiensten kunnen opdrachten verstrekken aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

03
02

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of RIVM is een kennis- en onderzoeksinstituut dat gericht is op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu in het land. De kerntaken van het RIVM dienen als ondersteuning van het overheidsbeleid van de Nederlandse overheid en worden zowel in nationale als internationale context uitgevoerd. 

 

De Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft verschillende taken op het gebied van het Nederlandse milieu, waaronder:

Het vaststellen van de meetstrategie.
Het opstellen van monsternemingsprotocollen en locatiedossiers.
Het uitvoeren van monsternemingen. 
Het interpreteren van analysedata en veldgegevens. 
Het uitwerken van rapporten over de gevonden resultaten en eventuele trends.
Het duiding geven aan de relatie tussen de trends in het grondwater en het emissiebeleid. 

Dit doet het RIVM niet alleen, maar met externe bureaus en laboratoriums. Externe bureaus worden bijvoorbeeld ingehuurd om contact te leggen met terreinbeheerders om toestemming te vragen voor het betreden van locaties en de monstername door het RIVM te regelen. Externe laboratoria analyseren de grondwatermonsters na het verzamelen van de monsters door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

Een korte kennismaking

De opdrachtgevers van het rijksinstituut

De taken van het RIVM

De taken van de Nederlandse overheid worden door verschillende ministeries en rijksinstituten uitgevoerd. Eén van de rijksinstituten die we in ons land hebben, is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ook wel RIVM genoemd. Meer over het RIVM, lees je op deze pagina. Zo lees je op deze pagina niet alleen wat de organisatie doet, maar ook welke ministeries van de Nederlandse overheid deze organisatie inhuren.